PSYKOLOGSTEDET

Om Psykologstedet

Psykologstedet drives som privat psykologvirksomhet med innriktning mot

Psykologtjenesten utformes i samråd med bestilleren innenfor rammen for Psykologstedets

kompetanse og innriktning.


Jeg har lang erfaring fra klinisk arbeid med så vel barn og ungdom og voksne, rehabilitering og

utdanning innenfor det psykologiske/psykoterapeutiske kompetanseområdet i Sverige og i Norge.


Jeg tilbyr ulike terapiformer:


Leg. Psykolog i Sverige 1984

Leg. Psykoterapeut i Sverige 1991

Autorisasjon som spesialist i Sverige 1998
Autorisasjon som spesialist i Norge 1999

Medlem i Norsk Psykologforening og Sveriges Psykologförbund